ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของมัลดีฟส์ ดูแผนที่ก่อนไปเที่ยว ทัวร์มัลดีฟส์ราคาถูก

มัลดีฟส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะปะการังจำนวน 28 เกาะประกอบด้วยหมู่เกาะ 1194 เกาะ ตั้งแต่สมัยโบราณมัลดีฟส์ถูกปกครองโดยกษัตริย์ (Radhun) และบางครั้งราชินี (Ranin) เขียนประวัติศาสตร์ของมัลดีฟส์เป็นเครื่องหมายแห่งการมาถึงของชาว Sinhalese ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากการเนรเทศ  Magadha Prince Vijaya ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือได้  ในอดีตมัลดีฟส์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือทางทะเลที่สำคัญของมหาสมุทรอินเดีย เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของมัลดีฟส์คือศรีลังกาและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมายาวนานหลายศตวรรษ มัลดีฟส์เป็นแหล่งที่มาของเปลือกหอยเบอร์รีจากนั้นจึงใช้เป็นสกุลเงินทั่วทั้งเอเชียและบางส่วนของชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก ส่วนใหญ่มัลดีฟส์ได้รับอิทธิพลจาก Kalingas ของอินเดียโบราณซึ่งเป็นผู้ค้าทางทะเลที่เก่าแก่ที่สุดไปยังศรีลังกาและมัลดีฟส์จากอินเดียและเป็นการแพร่กระจายของพระพุทธศาสนา ดังนั้นวัฒนธรรมฮินดูโบราณจึงส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของมัลดีฟส์.

ครั้งต่อมาถึงในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 12 ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนาอิสลาม โดยมีราชวศ์ของสุลต่านเป็นผู้ปกตรงประเทศสืบต่อมา ดังนี้

  • ราชวงศ์โซมวันสา (Somavansa)  มีจำนวนสุลต่าน 16 พระองค์ ได้ขึ้นปกครองเป็นเวลายาวนานถึง 169 ปี
  • ราชวงศ์วีลุ อุมลุ (Veeru Umaru) มีจำนวนสุลต่าน 5 พระองค์ แต่ปกครองเป็นระยะเวลาเพียง 75 ปี
  • ราชวงศ์หิลาหลิ (Hilali) มีจำนวนสุลต่าน 25 พระองค์ ได้ปกครองเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดถึง 170 ปี

 

สนใจปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ทในมัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ราคาถูก

Line ID : @zeemaldives

Office : 026684259-62 ต่อ 41-46